BHP w miejscu pracy

 

Idąc do pracy trzeba mieć zawsze świadomość tego, że pracodawca zawsze musi zapewnić nam odpowiednie warunki pracy na stanowisku, które obejmiemy. Wszystko to musi być oczywiście w zgodzie z przepisami BHP, które mają wartość nadrzędną.

Dlaczego przepisy BHP są tak ważne?

obowiązki pracodawcy w zakresie bhpDlatego też pracodawca bardzo często zapewnia swoim pracownikom odzież roboczą, która ma za zadanie chronić ich w różnych sytuacjach, przykładowo gdy wybuchnie pożar bądź też gdy nastąpi jakiś wyciek. Oczywiście każda branża jest inna i do warunków w niej panujących, dostosowywane jest właśnie takie ubranie, spełniające wszelkie wymogi BHP. Obowiązkiem pracodawcy w tej kwestii jest także to, by zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia. Takie szkolenia muszą dotycząc konkretnego stanowiska na samym początku. Podczas szkolenia nowy pracownik musi dowiedzieć się jak ma wykonywać swoją pracę, by przebiegała ona w sposób bezpieczny dla niego, oraz dla innych. Poza tym co pewien czas w zależności od tego w jakim sektorze pracuje dana osoba, koniecznie muszą być przeprowadzane szkolenia BHP. To niezwykle ważne by pracownicy mieli świadomość tego, jak zachowywać się czasem w naprawdę skrajnych sytuacjach. Jak zatem widać, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP są bardzo rozległe. Ma on obowiązek przekazywać swoim pracownikom zasady i przepisy BHP, a oni mają oczywiście obowiązek się do nich stosować. Jest to zatem dwustronna zależność, jednak bardzo dużo zależy pod tym względem właśnie od podejścia samego pracodawcy.

Każdy pracodawca musi dokładnie objaśniać swoim pracownikom, jak powinni się oni zachowywać w różnych sytuacjach. Przykładowo wtedy, gdy w zakładzie wybuchnie pożar bądź też gdy dojdzie do jakiegoś wypadku. Wówczas stosowanie się do przepisów BHP, może nawet uratować komuś życie.