Czym jest outsourcing pracowniczy?

Nazwa outsourcing pochodzi od trzech angielskich słów: outside-resource-using. Oznacza to wykorzystywanie zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega więc na przekazywaniu funkcji, zadań czy projektów do realizacji zewnętrznym firmom. Decydując się na podjęcie współpracy z zewnętrzną firmą musimy bardzo dokładnie zastanowić się czy będzie ona wykonywała prace na najwyższym poziomie.

Na czym polegają działania outsourcingowe?

outsourcing pracowniczyOczywiście outsourcing pracowniczy, tak jak zostało powiedziane już wcześniej, polega na przekazywaniu zadań czy innych działań firmie zewnętrznej. Jeśli już chcemy to zrobić to należy dowiedzieć się czy dana firma będzie wyspecjalizowana w wykonywaniu powierzonego jej zadania. Mamy do wyboru outsourcing selektywny, który polega na dokonaniu wyboru, który obszar usługi objąć umową. Natomiast druga opcja to outsourcing pełny, to znaczy, że podpisujemy umowę o kompleksową usługę. Możliwość wyboru pozwala firmie dopasować świadczone usługi do potrzeb owej firmy. Outsourcing jest umową długoterminową. Nie działa to również na relacji dostawca-odbiorca. Zdecydowanie jest to układ partnerki, w którym obie strony czerpią korzyści. w przypadku outsourcingu występują tutaj bardziej skomplikowane formy współpracy niż ma to miejsce w innych umowach. Najbardziej popularne obszary, w których występuje outsourcing to między innymi zaopatrzenie, szkolenia, obsługa klienta, podatki, finanse i rachunkowość. 

Outsourcing pracowniczy jest inną formą współpracy niż umowa o pracę czy umowa zlecenie. Obie strony grają do jednej bramki i obie strony wygrywają. Musi to być układ partnerski aby czerpać z tego korzyści. Outsourcing pomaga skoncentrować się na podstawowych celach działalności oraz pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia.