Dlaczego wykonanie dobrej hydroizolacji jest ważne?

Człowiek od zawsze zmaga się z siłami natury starając się za wszelką cenę przeciwstawić zmiennej pogodzie, ukształtowaniu terenu, czy zbiornikom wodnym. W przypadku klasycznych obiektów budowlanych największe zagrożenie całej konstrukcji niestety wywołuje woda. Dlatego właśnie konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku przed jej działaniem. 

Poprawna izolacja przeciwwodna dachu

hydroizolacja dachów łódźPrzed wykonaniem izolacji dachu warto pamiętać, że czynnikiem prowadzącym do degradacji elementów konstrukcyjnych, są nie tylko opady deszczu. Również śnieg, szadź, bardzo niskie lub skrajnie wysokie temperatury nie są optymalne dla materiałów izolacyjnych. Dlatego hydroizolacja dachów Łódź powinna być odpowiednio przemyślana. Do zabezpieczenia żelbetowej konstrukcji stopu nie powinno się wykorzystywać takich materiałów jak do izolacji fundamentów czy posadzek. Tutaj impregnaty w płynie nie sprawdzą się, dlatego znacznie lepiej jest zastosować materiały, takie jak papa czy specjalne maty hydroizolacyjne. Tego typu materiały to nic innego jak tworzywa bitumiczne, które wyróżniają się bardzo dużą szczelnością. Można je łączyć za pomocą zgrzewania przy użyciu palnika. Dzięki temu wykonanie całej izolacji przebiega bardzo szybko i sprawnie. Jeśli nie zadbamy o odpowiednie uszczelnienie powierzchni izolacji woda zacznie wnikać wgłąb konstrukcji. Kiedy nagle spadnie temperatura otoczenia może dojść do zamarznięcia tej wody i rozsadzenia materiałów. 

Dodatkowo podciekająca woda bardzo niekorzystnie wpływa na izolacyjność termiczną przegród budowlanych. Jeśli nie chcemy, powinniśmy zadbać o szczelność hydroizolacji. Brak zabezpieczenia dachu przed wodą może przyczyniać się także do rozwoju pleśni i grzybów wewnątrz budynku – to kolejny powód, dlaczego izolowanie jest istotne.