Pojemność wozów paszowych i karmienie zwierząt

 

Hodowla krów wymaga zastosowania różnych rodzajów pasz. Nie należy jednak karmić krowę raz sianem, raz słomą, a raz jeszcze inną pasza. Obecnie stosuje się mieszanki pełnoporcjowe, które są zadawane za pomocą specjalnych TMR-ów.

Żywienie krów paszą objętościową i paszą treściwą

paszowozy rolniczeDzięki tej metodzie krowy będą otrzymywać dokładnie taką ilość paszy, jakiej potrzebują. Wtedy dzienne przyrosty są większe, a jeśli są to krowy mleczne, to ich wydajność znacznie wzrasta. W hodowli zwierząt gospodarskich pasza jest bardzo ważna. W związku z tym hodowcy decydują się często na zakup specjalnych maszyn – wozów paszowych. Są to urządzenia, w których można mieszać różne składniki paszy ze sobą. W paszowozie można mieszać zarówno paszę objętościową tj. słomę, siano oraz paszę treściwą – czyli inaczej paszę wysokobiałkową. Za pomocą paszowozu można zadawać krowom pożywienie o konkretnej porze dnia. Takie paszowozy rolnicze stosowane są najczęściej w hodowli bydła, ale też małych przeżuwaczy tj. owiec czy kóz. W paszowozie znajduje się mieszalnik. Ważny jest odpowiedni dobór pojemności takiego mieszalnika. Należy obliczyć dawkę pokarmową na jedną krowę (na dzień), a następnie pomnożyć dawkę przez liczbę krów. W hodowli zwierząt gospodarskich krowy traktowane są całościowo, jako stado, a nie jako osobne zwierzęta. Dlatego każda krowa otrzymuje tyle samo pokarmu dziennie.

W związku z tym można bardzo dokładnie obliczyć, jaką pojemność powinien mieć paszowóz, by móc przygotować idealną paszę dla zwierząt. Pasza treściwa zadawana jest zazwyczaj raz dziennie. W okresie letnim krowy mają często dostęp do paszy objętościowej przez cały czas. Jest to tzw. żywienie do woli. Chodzi tutaj zarówno o słomę jak i siano – ewentualnie sianokiszonkę, czyli siano kiszone uprzednio w specjalnym silosie i trzymane w rękawie.