Pomiary drgań w miejscu pracy

Każde miejsce pracy w którym wykorzystywane są mechaniczne urządzenia i zautomatyzowane maszyny wystawione jest na pewną, mniejszą lub większą liczbę drgań. Drgania te nie raz słabe i nieodczuwalne mogą mieć istotny, niebagatelny wpływ na psychofizyczne samopoczucie pracowników.

Dlaczego należy dokonywać pomiarów drgań?

pomiary drgańNa rynku dostępny jest szereg rozwiązań umożliwiających dokonywanie pomiarów drgań mechanicznych w zakładach pracy, w gestii pracodawcy leży odpowiedzialność za to, jak silne drgania emitowane przez wykorzystywane w zakładzie pracy maszyny towarzyszyć będą pracownikom podczas wykonywania codziennych czynności. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, miejsca pracy oraz konkretnego stanowiska przy którym pracownik wykonuje swoje obowiązki pomiary drgań mogą prezentować różnorodne wyniki. Zaleca się wobec tego wykonywanie wielu takich pomiarów w odniesieniu do wszystkich maszyn oraz lokalizacji pracy na terenie danego zakładu. Pracodawca winien zwrócić uwagę na często niedocenianą okoliczność iż pracownik może podlegać nawet bardzo silnym drganiom emitowanym przez urządzenie techniczne w krótkim czasie. Fakt, że silne drgania odczuwane są przez pracownika przejściowo, jedynie podczas wykonywania specyficznych operacji nie oznacza, że nie są one niebezpieczne dla zdrowia. Pracownicy każdego zakładu produkcyjnego na którego terenie funkcjonują emitujące drgania urządzenia powinien mieć świadomość, zapewnianą po części przez odpowiednie szkolenia bhp, jak doniosły wpływ na jego zdrowie mogą mieć maszyny z którymi styka się każdego dnia.

Jak więc widzimy tak pracodawcy jak i pracownicy zobowiązani są do zwracania pilnej uwagi na niebezpieczeństwa i zależności wynikające z pracy w otoczeniu emitujących drgania maszyn. Dokonywanie odpowiednich pomiarów drgań mechanicznych i należyta kontrola techniczna znajdujących się w zakładzie maszyn zagwarantuje komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa znajdującym się tam ludziom.