Pomoce dydaktyczne z chemii

 

Z wielu przedmiotów szkolnych prowadzenie zajęć wymaga posiadania odpowiednich pomocy szkolnych, ponieważ ciężko sobie dzieciom wyobrazić coś, czego się uczą. Najlepszym przykładem takiego przedmiotu jest chemia, gdzie na zajęciach są robione doświadczenia.

Z czego korzystają nauczyciele chemii?

Chemia - pomoce szkolne dla uczniówNajwięcej frajdy dostarczają dzieciom wszelkie doświadczenia, w których mogą wziąć udział lub nawet samodzielnie wykonać. Chemia jest jedynym takim przedmiotem, na którym można przeprowadzić eksperyment. Na przedmiocie o nawie Chemia – pomoce szkolne dla uczniów są dostępne w wersji wyposażenia statycznego lub dynamicznego. Do pierwszej grupy zaliczają się przeróżne tablice, plakaty czy plansze, na których znajdują się przydatne informacje. Do drugiej zaliczamy wszelkie produkty, które można w jakiś sposób wykorzystać. Są to na przykład pipety, miarki, sączki czy nawet dygestoria, które umożliwiają przeprowadzenie doświadczeń na zajęciach. Na chemii potrzebne są także szklane naczynia, w których dochodzi do konkretnych reakcji. Do szkieł laboratoryjnych zalicza się aparaty do destylacji o różnej długości, biurety, szklane butelki czy specjalne kolby. Wielu nauczycieli wykorzystuje rzutniki na zajęciach, na których wyświetlają przygotowane wcześniej foliowe projekcje. To znacznie ułatwia prowadzenie zajęć, bo nauczyciel nie musi dyktować uczniom informacji, a jedynie w trakcie ich wyświetlania może je omawiać. Wybór pomocy dydaktycznych jest bardzo duży i obejmuje prawie wszystkie przedmioty szkolne.

Zakupem pomocy szkolnych zajmują się przede wszystkim dyrektorzy szkół lub osoby odpowiedzialne za wyposażenie pracowni. Poza chemią, najczęściej korzysta się z pomocy do matematyki, biologi, historii czy fizyki. Niektóre z nich są tanie i dostępne w dużej ilości.