Problemy z odzyskaniem podatku VAT z zagranicy

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności od momenty wejście to tak zwanej Strefy Shengen, dzięki której możemy swobodnie przekraczać granice, polskie firmy rozpoczęły prawdziwą ekspansję na rynki w krajach zachodnich. Wizja potencjalnego zysku sprawiła, że wiele osób nie było w pełni przygotowanych, na działalność transgraniczną.

Odzyskanie VAT-u z zagranicy

odzyskiwanie podatku vat z zagranicyZyski płynące ze współpracy z krajami Europy zachodniej są oczywiście bardzo zachęcającym impulsem do rozpoczęcia ekspansji, jednak poza zyskami powinno się brać pod uwagę koszty, które są tak samo ważnym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Polskie firmy nie zawsze są na nie przygotowane, a często najbardziej problematyczne jest odzyskiwanie podatku vat z zagranicy. Zwłaszcza mniejsze spółki nie zawsze są świadome, że istnieję pewne ograniczenia w tym zakresie, dlatego w ostatnich latach powstało mnóstwo firm oferujących usługi w zakresie wsparcia w odzyskiwania vat-u. Oferta firm opiera się w dużej mierze na obsłudze prawnej, natomiast często oferowane są także szkolenia zwiększające świadomość polskich biznesmenów w tym zakresie. Dzięki nim rośnie świadomość zalet oraz wad związanych z prowadzenia działalności wykraczającej poza terytorium Polski, a firmy podejmują decyzje oparte na rachunku ekonomicznym, a nie samym potencjalnym przychodzie.

Wejście do Unii Europejskiej rozpędziło polską gospodarkę tworząc niespotykane wcześniej możliwości. Powstało też wiele zupełnie nowych branż, jak choćby ta związana ze wsparciem prawnym w zakresie odzyskiwania podatków z zagranicy, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy. Prawo unijne dąży do zachowania równości pomiędzy członkami Wspólnoty, dlatego dobrym zjawiskiem jest otwieranie się firm pomagających w wykorzystywaniu możliwości, jakie przysługują polskim przedsiębiorcom.