Skuteczne metody na uniknięcie podatku

Przedsiębiorcy od wielu lat poszukiwali stosownych sposobów na to, by uniknąć nadmiernego opodatkowania lub aby nie płacić podatków wcale. Podatki nakładane na przedsiębiorstwa są bardzo wysokie, dlatego hamują rozwój przedsiębiorstw.

W jaki sposób uzyskać zwolnienie z VAT?

metoda na zwolnienie z VATPodatek VAT należy do grupy podatków konsumpcyjnych. Jest nakładany na towary konsumowane. Stawki podatku VAT różnią się w zależności od wybieranego przez nas towaru lub usługi. W obliczu tego skuteczna metoda na zwolnienie z VAT to zajmowanie się tymi towarami i usługami, na które nakładane są niższe stawki podatku VAT. Należy także uwzględnić to, że nasza metoda na zwolnienie z VAT może także wiązać się z tym, że nie zarabiamy powyżej stawki podlegającej opodatkowaniu. Ta stawka dotyczy tylko małych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 200 tysięcy złotych. Ta kwota liczona jest proporcjonalnie do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Należy zauważyć więc, że dana metoda na zwolnienie z VAT ma swoje mankamenty i stosuje się tylko do mało rozwiniętych przedsiębiorstw, które nie zarabiają za dużo po to, by ułatwić im rozwój na rynku i umożliwić działanie. Te przedsiębiorstwa zbankrutowałyby i nie wytrzymały presji konkurencji w przypadku opodatkowania tak wysokiego jak w przypadku dużych firm, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Należy jednak uwzględnić, że taka metoda na zwolnienie z VAT okazuje się nieskuteczna w przypadku, gdy nawet drobny przedsiębiorca trudni się usługami określonymi ustawowo jako nieobjęte zwolnieniem.

Podatki to działalność życia obywatelskiego, z  której najchętniej chcielibyśmy rezygnować. Dotyczy to przeważnie dużych firm, które zastanawiają się jaka jest skuteczna metoda na zwolnienie z VAT. Należy jednak pamiętać, że duże firmy zwykle takowego zwolnienia nie uzyskają.