Sztab organizacyjny musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom

Na terenie każdej miejscowości, czy to mniejszej i większej, raz na jakiś czas organizowane są imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców tego miasta jak i okolicznych. Mało osób wie, że za ich organizacją stoi cały sztab ludzi zatrudnionych przez firmę.

Organizacji imprez zazwyczaj podejmą się firmy z doświadczeniem

Planowanie imprez masowych warszawaOsobom niezwiązanym z branżą eventów, organizacja pojedynczego koncertu plenerowego czy też festiwalu wydaje się być zadaniem łatwym i mało obciążającym. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że planowanie imprez masowych warszawa jest procedurą nadzorowaną przez organy władzy. Bez znaczenia na rodzaj wydarzenia, najwięcej uwagi poświęca się zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom. W projekcie musi znajdować się informacja na temat wytyczonych dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia karetek pogotowia a to wszystko dodatkowo musi być zatwierdzone przez inspektora BHP. Uwierzcie mi, drodzy czytelnicy – jest co przy takim projekcie robić. Na dalszy plan schodzą kwestie organizacyjne, takie jak podpisanie umowy z określoną firmą, która zobowiąże się do zadbania o odpowiednią moc i jakość nagłośnienia. W przypadku festiwali plenerowych jest to szczególnie istotne, ponieważ w razie konieczności podania ważnego komunikatu, osoby stojące daleko od sceny muszą być w stanie go usłyszeć. Na samym końcu postępowania, znajduje się informacja o proponowanym sposobie posprzątania i wywiezienia śmieci powstałych na danej imprezie. Pomimo, ze jest to ostatnia informacja, to nie uwzględnienie jej w wniosku o pozwolenie, może skutkować jego natychmiastowym odrzuceniem.

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu o totalnym braku organizacji i panującej swobodzie na imprezach plenerowych, trzeba wyraźnie podkreślić że przebiegają one zgodnie z określonym harmonogramem zatwierdzonym przez władze miasta.