Waga samochodowa

Waga samochodowa, jak sama nazwa wskazuje służy do pomiaru wagowego pojazdów. Te montuje się zwykle w miejscach w których konieczne jest ich częste wykonywanie. Najczęściej wykorzystuje się je do określania ciężkości pojazdów ciężarowych.

Zastosowanie wag samochodowych najazdowych

wagi samochodowe najazdoweWagi wykonywane są w różnych rozmiarach w zależności od rodzaju ważonego pojazdu. Tak dla samochodów osobowych jak i ciężarowych. Konstruowane są zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami i poparte wypracowanymi z biegiem lat rozwiązaniami technicznymi. Powstają głównie z myślą o pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Wyróżnić można różne ich typy ze względu na rodzaj pomiaru, mobilność czy budowę (modele w wersjach wyniesionej oraz zagłębionej). Wagi samochodowe najazdowe posiadać mogą najazdy stalowe lub z żelbetonowych prefabrykatów; charakteryzują się także nisko profilową konstrukcją pomostu. Oparte są w pełni na elektronicznych systemach ważących (ze względu na rodzaj pomiaru wymienić można też mechaniczne oraz elektroniczno-mechaniczne). Głównym elementem jest pomost wagi (konstrukcja stalowa), posadowiony na czujnikach, którego stabilność utrzymują stabilizatory oraz odbojniki. Każda nowa waga wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Czy to wylania betonowych fundamentów czy posadowienia jej na specjalnie przygotowanych prefabrykatach żelbetonowych dostarczanych wraz z nią. Takie konstrukcje umożliwiają montaż o praktycznie każdej porze roku, na uprzednio przygotowanym do tego celu podłożu.

Waga jest pierwszym z elementów systemu pomiarowego. Ten może być dodatkowo powiązany z elementami wspomagającymi jak szlabany, czytniki kart, kamery czy światła informacyjne. Przemysłowo wykonana waga zapewnia długą żywotność i niezawodność; solidna konstrukcja to także duży zakres temperatur pracy.