Zabezpieczenie kiszonki przed niekorzystnymi procesami

 

Jedną z opcji sporządzania kiszonek z traw podsuszanych są sianokiszonki. Ta metoda uniezależnia rolnika od rodzaju pogody, gdyż masę nadającą się do zakiszenia można już uzyskać w ciągu dwóch dni od skoszenia. Natomiast, aby siano było odpowiednio wysuszone potrzeba 3-4 dni słonecznej pogody.

Sposoby zabezpieczania kiszonki przed utlenianiem

folia do sianokiszonkiPo ścięciu trawy przeznaczonej na kiszonkę, pozostawia się ją na około 30 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych), tak aby otrzymać około 50% suchej masy. Gdy jednak istnieje prawdopodobieństwo przemoknięcia, należy zwinąć zieloną masę w bele, zanim wystąpią straty wartości pokarmowych. W celu zapewnienia właściwej wydajności i jakości zbioru, podwiędniętą zielonkę należy uformować w zagrabione wały o szerokości około sześciu metrów. Wał powinien składać się z minimum trzech pokosów skoszonych kosiarką rotacyjną o szerokości ciecia 1,7 m. Podczas zwijania bel dobrze jest dostosować prędkość prasy do wielkości plonu. Równomiernie sprasowana bela o wysokim zgniocie, przyczynia się do uzyskania wartościowej sianokiszonki. Sprasowane bele należy możliwie szybko owinąć, służy do tego tak zwana folia do sianokiszonki. Przy temperaturze powietrza 20 stopni zabieg ten powinno się przeprowadzić w ciągu dwóch godzin, przy temperaturze 15 stopni- w ciągu trzech godzin, a przy 10 stopniach – w ciągu 4 godzinach. Proces zakiszania w belach jest bardzo podobny do procesu jaki zachodzi w pryzmach i silosach. Jedyną różnicą jest użycie dodatkowego sprzętu (prasy i owijarki bel)

Utworzone bele przewozi się do miejsca owijania, gdzie pokrywa się je folię przy pomocy owijarki. Do owijania stosuje się folię samokurczliwą w kolorze białym lub czarnym. W celu uzyskania warunków beztlenowych warto jest owinąć bele kilkakrotnie z tzw. zakładem co zagwarantuje hermetyczne zamknięcie zakiszonej zielonki.